Γενικοι οροι συλλογης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«HOME CARE HOTELS» LTD

Στην εταιρεία «Home Care Hotels» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιοκτήτης του ιστότοπου ores.bg και του Ores Boutique Hotel, είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων, υποστηρίζοντας μια πολιτική ανοιχτού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας τους.

Ο σκοπός αυτής της δήλωσης απορρήτου είναι να σας ενημερώσει για τις πρακτικές της εταιρείας «Home Care Hotels» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να παρέχονται μέσω της πρόσβασης ή της χρήσης των ιστότοπων ή των υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή των προϊόντων που σχετίζονται με αυτά και συλλέγονται από εμάς για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Διαμένοντας στα ξενοδοχεία μας, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων (όπως ορίζεται παρακάτω) και στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτή η δήλωση απορρήτου περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιθυμείτε να κάνετε διορθώσεις ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, με τα οποία διαθέτει η εταιρεία «Home Care Hotels» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η πρότασή μας είναι να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την ενότητα και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν σε σχέση με μελλοντικές διαμονές στα ξενοδοχεία της εταιρεία «Home Care Hotels» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Προσωπικές πληροφορίες

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης απορρήτου, “προσωπικά δεδομένα” σημαίνει οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που σχετίζεται με ένα άτομο.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ονόματα, διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου του ατόμου, με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου).
• Απόδειξη ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο / αριθμός αστυνομικής ταυτότητας).
• Οικονομικές πληροφορίες ή στοιχεία τιμολογίου (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης και οικονομικό ιστορικό).

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

• Να μπορούμε να κάνουμε κράτηση και να την επιβεβαιώσουμε.
• Αποστολή εξατομικευμένων, διαδραστικών μηνυμάτων.
• Παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων υπηρεσιών.
• Λήψη των απαραίτητων ενεργειών για τη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών.
• Έρευνα, ανάπτυξη, διαχείριση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
• Παροχή πληροφοριών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεών μας και επικοινωνία μαζί σας.
• Τιμολόγηση των χρησιμοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Συλλογή χρεών.
• Παροχή βοήθειας στη διερεύνηση παραβιάσεων του νόμου.
• Ανάληψη μέτρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια ενός ατόμου.

Πότε αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα;
Εάν δεν έχουμε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό, δεν πουλάμε, εκχωρούμε άδεια, εμπορεύουμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία με τρίτα μέρη ή/και επιχειρηματικούς εταίρους προκειμένου να λάβουμε βοήθεια για την παροχή υπηρεσιών ή για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
Η εταιρεία «Home Care Hotels» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους όταν απαιτείται από τον νόμο, άλλους κανονισμούς, ένταλμα αναζήτησης ή άλλη δικαστική εντολή ή ένταλμα.

Γνώση και συγκατάθεση
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν ο πελάτης μας δώσει τη συγκατάθεσή του. Συνήθως ζητάμε τη συναίνεση για την επακόλουθη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη στιγμή της συλλογής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί συγκατάθεση μετά τη συλλογή των πληροφοριών, αλλά πριν από τη χρήση τους (για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για έναν σκοπό που δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω).

Η μορφή συναίνεσης που χρειαζόμαστε – είτε ρητή, είτε σιωπηρή – καθορίζεται από την ευαισθησία των σχετικών προσωπικών δεδομένων και από τις εύλογες προσδοκίες του ενδιαφερομένου στις περιστάσεις που δημιουργήθηκαν.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη των σχετικών νομικών και συμβατικών περιορισμών και με προηγούμενη ειδοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες της ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας δεν υπόκειται στον όρο παροχής συναίνεσης για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφοριών και δεδομένων, εκτός από τα ρητά που αναφέρονται παραπάνω, και μόνο για τους προαναφερθέντες νόμιμους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί πληροφορίες.

Χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του μάρκετινγκ

Εάν δεν έχετε αρνηθεί να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό, μπορούμε (χωρίς να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα) να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς διαφήμισης και πώλησης πρόσθετων αγαθών, υπηρεσιών και ειδικών προσφορών που προσφέρουμε ή/και προσφέρουμε στους επιχειρηματικούς μας εταίρους, συμπεριλαμβανομένων μέσω άμεσο μάρκετινγκ. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται επίσης να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διεύθυνσης και email) σε τέτοιες θυγατρικές εταιρείες και/ή επιχειρηματικούς συνεργάτες (τρίτα μέρη) για σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή στην οποία δεν συναινείτε στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, υποδεικνύοντας την επιλογή σας όπως ορίζεται παρακάτω (ανατρέξτε στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”).

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες για εσάς;

Κατά τη διάρκεια της εμπορικής μας δραστηριότητα, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς προστατεύονται από απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτή η προστασία ισχύει για πληροφορίες που αποθηκεύονται τόσο σε ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπα έγγραφα. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία περιορίζεται σε ορισμένους υπαλλήλους ή εκπροσώπους. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε γενικά αποδεκτές τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τείχους προστασίας, ελέγχου πρόσβασης και διαδικασιών κρυπτογράφησης για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και δεδομένων από απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διατήρηση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν και εντός των νόμιμων προθεσμιών και η συγκατάθεση που παρέχετε από εσάς παραμένει σε ισχύ μετά τον τερματισμό των σχέσεων μεταξύ μας.

Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης που αφορά το απόρρητο
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν τη δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η δήλωση απορρήτου, μαζί με τις περιοδικές ενημερώσεις της, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, θεωρείται η τρέχουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας δεδομένων τη δεδομένη στιγμή.

Διόρθωση τυπικών λαθών και ενημέρωση δεδομένων

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που μας παρέχονται ενημερώνοντας μας εγκαίρως για αλλαγές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της μεθόδου της επιλογής σας, ζητώντας να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση απορρήτου ή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

• Email: [email protected]
• Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia, 31A, Hristo Botev Blvd., Home Care Hotels OOD
• Τηλέφωνο: + 359 899 959 398

№1 Coco-Mat хотел в България